Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh đợt 2 năm 2023

02:33 31/08/2023

Hội đồng tuyển sinh đào tạo sau đại học của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học xin được thông báo về việc thay đổi thời gian tuyển sinh đợt 2 năm 2023 như sau:

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 22/05/2023 đến 17h00 ngày 28/09/2023
  • Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương từ ngày 29/09/2023 đến 27/10/2023
  • Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: trước ngày 01/10/2023
  • Thời gian thông báo điểm trúng tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển: trước 20/11/2023
  • Thời gian nhập học: dự kiến tháng 1/2024

Quyết định ban hành chương trình đào tạo (điều chỉnh) 2023 tại đây

Tải hồ sơ dự thi nghiên cứu sinh tại đây