Thông tin tuyển sinh

09:33 01/03/2023

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2023, cụ thể như sau:

Đợt 1 năm 2022:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 1/03/2023 đến 17h00 ngày 14/04/2023

Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương từ ngày 15/04/2023 đến 14/05/2023

Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: trước 17h00 ngày 17/05/2023

Thời gian thông báo điểm trúng tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển: trước 03/06/2023

Thời gian nhập học và khai giảng: dự kiến tháng 7/2023

Đợt 2 năm 2022:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 22/05/2023 đến 17h00 ngày 30/08/2023

Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương từ ngày 31/08/2023 đến 18/09/2023

Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: trước 17h00 ngày 27/09/2023

Thời gian thông báo điểm trúng tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển: trước 13/10/2023

Thời gian nhập học và khai giảng: dự kiến tháng 12/2023

Chi tiết tuyển sinh xem tại đây

Tải hồ sơ dự thi nghiên cứu sinh tại đây