Nghiên cứu & phát triển sản phẩm

16:15 26/03/2021

   Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học được trang bị tại Xưởng Sản xuất Thực nghiệm các hệ thống thiết bị hiện đại để thực hiện nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật. Hệ thống trang thiết bị bao gồm: (i) hệ thống lên men dung tích 5 lít, 30 lít, 70 lít, 300 lít, 500 lít và 1000 lít của các hãng Sartorius (Đức) và Marubishi (Nhật); hệ thống máy ly tâm liên tục (Alpha Laval, Ấn Độ), (iii) thiết bị lọc tiếp tuyến (Pall, Mỹ), (iv) thiết bị đông khô (Christ, Đức và Lyomax LT, Mỹ), (v) thiết bị sấy phun (LGP-5, Trung Quốc) cùng các thiết bị phụ trợ khác.
   Chúng tôi sẵn sàng nhận đặt hàng thực hiện R&D các sản phẩm dạng dịch hoặc dạng bột có nguồn gốc vi sinh vật, bao gồm sinh khối vi sinh, bào tử vi sinh, các sản phẩm trao đổi chất sơ cấp, thứ cấp có hoạt tính sinh học. Thực hiện đánh giá chất lượng (QC) sản phẩm và nghiên cứu điều kiện bảo quản sản phẩm.
   Hoạt động tối ưu quy trình lên men vi sinh vật được thực hiện ở Xưởng Sản xuất Thực nghiệm của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học tại Hòa Lạc.
   Cá nhân/tổ chức có nhu cầu nghiên cứu & phát triển sản phẩm hoặc chuyển giao quy trình công nghệ, xin vui lòng liên hệ tại đây