Đề tài nghiên cứu và dự án

09:11 14/12/2021

Đề tài cấp nhà nước (Bộ KH&CN)


Đánh giá nguồn gen vi khuẩn lactic bản địa định hướng ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi
Thể loại: Nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quỳnh Uyển
Thời gian thực hiện: 12/2015 – 12/2018

Khai thác và phát triển nguồn gen vi khuẩn và nấm men nhằm tạo chế phẩm probiotic
Thể loại: Nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia
Chủ nhiệm: TS. Dương Văn Hợp
Thời gian thực hiện: 2015-2018

Nghiên cứu khai thác nguồn gen vi khuẩn Burkholderia pseudomallei và đánh giá đặc tính sinh học nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán dự phòng và điều trị
Thể loại: Chương trình Quỹ gen cấp Quốc gia
Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Lệ Quyên
Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

Nghiên cứu đánh giá vai trò cải thiện tích cực hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường miễn dịch của chế phẩm probiotic
Thể loại: Thuộc chương trình 562 lĩnh vực khoa học sự sống
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Vinh
Thời gian thực hiện: 10/2019-10/2022

Nghiên cứu chế tạo dị nguyên mạt bụi gà (HDM-House dust mites) bằng công nghệ protein tái tổ hợp định hớng ứng dụng trong chẩn đoán bệnh dị ứng tại Việt Nam
Thể loaị: Thuộc chương trình 562 lĩnh vực khoa học sự sống
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quỳnh Uyển
Thời gian thực hiện: 2021-2024

 

Đề tài hợp tác quốc tế


Thiết lập hệ thống mạng lưới Quốc gia về nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh melioidosis
Thể loại: Đề tài Nghị định thư Việt Nam – CHLB Đức
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Thành Trung
Thời gian thực hiện: 2014-2018

Nghiên cứu hệ vi sinh vật nội sinh phục vụ sản xuất chế phẩm phòng chống bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) và bệnh thối rễ (Dickeya zeae) trên cây lúa
Thể loại: Nhiệm vụ nghị định thư Việt Nam – Ý
Chủ nhiệm: TS. Đinh Thúy Hằng
Thời gian thực hiện:  2017-2020

Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ, đáp ứng miễn dịch và đặc điểm di truyền của Burkholderia pseudomalleiBurkholderia thailandensis tại Việt Nam
Thể loại: Nhiệm vụ nghị định thư Việt Nam – Vương quốc Anh
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Thời gian thực hiện: 2020 – 2022

 

Đề tài cấp Bộ/cấp ĐHQGHN


Nâng cấp quy mô sản xuất chế phẩm chitosan oligomer từ nguồn phế liệu vỏ tôm ứng dụng cho bảo vệ thực vật

Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Vinh
Thời gian thực hiện: 12/2016-12/2019

Cải biến di truyền để tăng khả năng sinh tổng hợp Rapamycin của chủng Streptomyces rapamycinius
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Minh
Thời gian thực hiện: 2017-2020

Nghiên cứu cơ chế ảnh hưởng của exopolysaccharide sinh ra bởi vi khuẩn tạo biofilm đến khả năng giữ ẩm cho đất
Thể loại: Nhiệm vụ NAFOSTED
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Minh
Thời gian thực hiện: 2017-2019

Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý nước thải axit (AMD) từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản bằng biện pháp sinh học
Chủ nhiệm: TS. Đinh Thúy Hằng
Thời gian thực hiện: 2015-2017

Phân lập vi khuẩn oxy hóa sắt ưa axit (FOB) phục vụ cho công nghệ tuyển khoáng sinh học
Thể loại: nhiệm vụ thuộc Quỹ châu Á – ĐHQGHN
Chủ nhiệm: TS. Đinh Thúy Hằng
Thời gian thực hiện: 2015-2016

Nghiên cứu mối tương quan của nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular mycorrhiza trong đất trồng ngô và sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh hữu cơ
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hoàng Yến
Thời gian thực hiện: 2017-2018

Tên đề tài: Nghiên cứu vai trò của một số vi sinh vật chuyển hóa ammonia sinh học trong môi trường kỵ khí có hàm lượng sắt cao
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Thời gian thực hiện: 2017-2019

Thu thập và đánh giá nguồn gen vi sinh vật – Nghiên cứu phân loại và công bố một số loài nấm mới phân lập từ lá rụng thu thập ở Vườn Quốc gia Phú Quốc
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Anh Đào
Thời gian thực hiện: 2018-2019

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn Burkholderia pseudomallei từ các loại trà, thảo dược và thực phẩm nhằm định hướng hỗ trợ điều trị melioidosis
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Thành Trung
Thời gian thực hiện: 1/2019 – 12/2020

Đánh giá khả năng sinh enzyme ngoại bào của các chủng nấm mới, đặc hữu phân lập từ lá rụng ở Phú Quốc – Việt Nam và tiếp tục công bố loài nấm mới
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Anh Đào
Thời gian thực hiện: 2019-2021

Nghiên cứu đa dạng nấm dược liệu có giá trị tại vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hoàng Yến
Thời gian thực hiện: 2020-2022

Nghiên cứu hệ gen của vi khuẩn cố định đạm được phân lập tại Việt Nam
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Vân
Thời gian thực hiện: 2020-2022

Nghiên cứu phát triển công nghệ mới ứng dụng nguyên lý feammox để xử lý kết hợp COD và NH4+ trong nước thải
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Đinh Thúy Hằng
Thời gian thực hiện: 2020-2022

Điều tra tiềm năng hoạt tính sinh học của nguồn gen xạ khuẩn của Việt Nam nhằm khai thác phục vụ nền nông nghiệp hữu cơ: phát triển chế phẩm vi sinh kháng vi khuẩn gây bệnh thực vật
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hiếu Thu
Thời gian thực hiện: 2020

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trên hệ thống quản lý chủng giống vi sinh vật (PACS) và bảng kê trực tuyến nhằm chia sẻ nguồn gen vi sinh vật quốc gia trong hoạt động dịch vụ KH&CN
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Thành Trung
Thời gian thực hiện: 2020-2022


Nghiên cứu điều tra nguồn lây nhiễm, quá trình phơi nhiễm, phát bệnh Whitmore (melioidosis) và gây tử vong 3 trẻ trong 1 gia đình tại Bắc Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội nhằm đề xuất phương pháp cảnh báo, dự phòng, tránh phát sinh và lây lan nguồn bệnh
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm: Ths. Trần Thị Lệ Quyên
Thời gian thực hiện: 2021-2023

 

Đề tài cấp Sở


Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và công nghệ nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) và nấm lá sen (Pleurotus ginganteus) chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội
Thể loại: Nhiệm vụ cấp Sở KH&CN Hà Nội
Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hoàng Yến
Thời gian thực hiện: 2020-20222

 

Thỏa thuận hợp tác


Nghiên cứu nhãn mở, tiến cứu, ngẫu nhiên, đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả của sữa lên men chứa chủng Lactobacillus casei Shirota (LcS) trên dân số người trưởng thành khoẻ mạnh đi ngoài phân cứng ở Việt Nam
Thể loại: Thoả thuận nghiên cứu lâm sàng
Đối tác: Công ty Smart research và Công ty TNHH Yakult Honsha
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Vinh
Thời gian thực hiện: 2020-20222