CÁC LỚP ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN

11:12 26/03/2021

Tên chung: Các kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu trong nghiên cứu, ứng dụng vi sinh vật
Nội dung:

  1. Các kỹ thuật liên quan đến:
  • Phân lập
  • Định danh
  • Bảo quản
  • Nghiên cứu hoạt chất có nguồn gốc từ vi sinh vật

Có thể phân theo:
– đối tượng: vi khuẩn (xạ khuẩn), nấm lớn, vi nấm, nấm men….
– ứng dụng: trong y học, nông nghiệp, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi…

  1. Các yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong nghiên cứu/tiếp xúc với vi sinh vật
  2. Các trang thiết bị tối thiểu cần có cho các phòng nghiên cứu vi sinh vật