Cung cấp chủng giống vi sinh vật

16:03 26/03/2021

   Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học sẵn sàng cung cấp/chia sẻ  các chủng vi sinh vật chuẩn, chủng tham chiếu, chủng kiểm định, chủng bản địa có hoạt tính sinh học cao, chủng R&D và chủng sản xuất cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất trong cả nước.
   Với tiêu chí “An toàn trong bảo quản – rõ ràng về nguồn gốc – chính xác trong phân tích”, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học đang từng bước hoàn thiện các quy trình bảo quản và cung cấp chủng giống theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

   Hoạt động cung cấp chủng giống vi sinh vật được thực hiện tại Trung tâm Nguồn gen Vi sinh vật Quốc gia (VTCC). Cá nhân/tổ chức có nhu cầu, xin vui lòng truy cập online hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

  Địa chỉ:               Tầng 5, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  Điện thoại:        +84 243 7547407 (502)
  Hotline:             +84 978 970 486
  Email:                 vtcc@vnu.edu.vn