Hướng nghiên cứu tiếp nhận NCS

09:27 01/03/2023

Danh sách cán bộ đủ điều kiện hướng dẫn và các hướng, lĩnh vực nghiên cứu có thể tiếp nhận NCS:

TS. Trịnh Thành Trung

Vai trò hướng dẫn có thể đảm nhận Hướng dẫn chính
Số lượng NCS có thể tiếp nhận 01
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS:

 • Nghiên cứu các đặc tính kiểu hình và kiểu gene của các vi sinh vật gây bệnh đang lưu hành tại Việt Nam
 • Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử và miễn dịch học trong chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm mới nổi
 • Nghiên cứu phát hiện và chẩn đoán các căn nguyên vi khuẩn gây sốt không rõ nguyên nhân
 • Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật nhằm ứng dụng trong phòng chống và điều trị các loại bệnh trên người
 • Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật có khả năng ứng dụng phòng và điều trị các bệnh không lây nhiễm

TS. Hoàng Văn Vinh

Vai trò hướng dẫn có thể đảm nhận Hướng dẫn phụ
Số lượng NCS có thể tiếp nhận 01
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS:

 • Nghiên cứu sự biến động hệ vi sinh vật đường ruột của người khi sử dụng chế phẩm probiotic dựa trên kỹ thuật metagenomic
 • Nghiên cứu chế tạo dị nguyên tái tổ hợp định hướng ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị dị ứng mạt bụi nhà (HDM-house dust mites) tại Việt Nam

PGS. TS. Đinh Thúy Hằng

Vai trò hướng dẫn có thể đảm nhận Hướng dẫn chính
Số lượng NCS có thể tiếp nhận 01-02
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS

 • Vi khuẩn oxy hóa methane và ứng dụng trong giảm phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa nước
 • Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh trong canh tác hữu cơ cây nhân sâm Panax vienamensis

TS. Nguyễn Quỳnh Uyển

Vai trò hướng dẫn có thể đảm nhận Hướng dẫn phụ
Số lượng NCS có thể tiếp nhận 01
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS

 • Nghiên cứu một số đặc điểm của bacterocin được sinh tổng hợp bởi vi khuẩn lactic

TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

Vai trò hướng dẫn có thể đảm nhận Hướng dẫn phụ
Số lượng NCS có thể tiếp nhận 01
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS

 • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm enzyme và chất kìm hãm enzyme
 • Tinh sạch và nghiên cứu các đặc điểm của enzyme

TS. Hoàng Thị Lan Anh

Vai trò hướng dẫn có thể đảm nhận Hướng dẫn phụ
Số lượng NCS có thể tiếp nhận 01
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS

 • Đa dạng sinh học và khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ vi tảo

TS. Nguyễn Thị Hải

Vai trò hướng dẫn có thể đảm nhận Hướng dẫn phụ
Số lượng NCS có thể tiếp nhận 01
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS:

 • Nghiên cứu quá trình feammox ở một số điều kiện môi trường đặc biệt và xác định các vi sinh vật tham gia nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý nước thải