Giải thưởng KHCN

00:49 26/03/2021

Giải thưởng Khoa học Công nghệ là giải thưởng hàng năm của Viện nhằm khích lệ và tôn vinh các cá nhân/nhóm nghiên cứu có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy sự phát triển của Viện. GS.TKH. Phạm Thị Trân Châu là người khởi xướng và tài trợ chính của Giải thưởng

Phạm vi xét tặng: Giải thưởng được xét tặng cho các cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu thuộc Viện

Cơ cấu giải thưởng:

– Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải nhất, 02 giải nhì và 02 giải ba

– Phần thưởng: Giấy khen và tiền thưởng

Tiêu chí xét tặng giải thưởng: Tiêu chí xét thưởng dựa trên những thành tích cá nhân/nhóm nghiên cứu đạt được trong các lĩnh vực sau:

– Bài báo (quốc tế, trong nước)

– Đề tài chủ trì/thực hiện

– Sản phẩm sở hữu trí tuệ được công nhận

– Sản phẩm KHCN được chuyển giao

– Tham gia đào tạo (tiến sĩ/thạc sĩ)

Hội đồng khoa học xét tặng giải thường được thành lập bởi Quyết định của Viện trưởng.

Xem hoặc tải:

Các nhóm nghiên cứu và cá nhật đạt giải thưởng Khoa học & Công nghệ 2020