Hướng nghiên cứu chính

09:09 14/12/2021

   Viện triển khai các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng liên quan đến vi sinh vật, sinh học phân tử, enzyme, protein, miễn dịch học và công nghệ lên men. Ngoài ra, Viện chú trọng các hướng nghiên cứu R&D và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm có khả năng thương mại hóa. Một số hướng nghiên cứu chính bao gồm:
  • Nghiên cứu tính đa dạng và tính đặc hữu của vi sinh vật ở các vùng sinh thái khác nhau bằng các kỹ thuật nuôi cấy vi sinh và sinh học phân tử hiện đại;
  • Nghiên cứu phân loại, định danh, bảo quản và đánh giá các đặc tính hữu ích hoặc đặc tính gây hại của vi sinh vật trên các đối tượng vật chủ khác nhau;
  • Nghiên cứu ứng dụng các nhóm vi sinh vật hữu ích phục vụ trong các lĩnh vực y học, dược phẩm, thực phẩm, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm, probiotics, nông nghiệp xanh, nuôi trồng thủy sản hữu cơ, xử lý ô nhiễm môi trường;
  • Nghiên cứu chế tạo kít chẩn đoán bệnh truyền nhiễm trên người, vật nuôi, cây trồng và vaccine phòng chống bệnh truyền nhiễm và bệnh dị ứng;
  • Nghiên cứu tối ưu các thông số lên men (công nghệ lên men), quy trình thu hồi và bảo quản các sản phẩm tạo ra từ sinh khối vi sinh vật hoặc các chất trao đổi bậc I và bậc II.

Other posts: