Ký gửi & bảo quản chủng giống

16:04 26/03/2021

   Hoạt động ký gửi và bảo quản chủng giống vi sinh vật được thực hiện tại Trung tâm Nguồn gen Vi sinh vật Quốc gia (VTCC). VTCC nhận ký gửi các các chủng vi sinh vật (vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm men và nấm sợi) có giá trị sử dụng trong nghiên cứu, đào tạo và có tiềm năng trong phát triển các sản phẩm thương mại. Các chủng ký gửi phải thuộc nhóm an toàn sinh học cấp 1 hoặc 2 tra cứu dựa trên xếp loại của Hiệp hội An toàn Sinh học Hoa Kỳ. Chủng ký gửi yêu cầu phải có (i) nguồn gốc rõ ràng, (ii) không tạp nhiễm và (iii) có khả năng bảo quản ở các điều kiện lạnh sâu/nitơ lỏng/đông khô.
   Hình thức ký gửi bao gồm:
  • Ký gửi dưới hình thức mở: Các chủng vi sinh vật ký gửi theo hình thức này sẽ được cung cấp cho tổ chức/cá nhân có nhu cầu mà không cần sự đồng ý của người gửi. Người gửi sẽ được miễn phí lưu giữ chủng. Phí kiểm tra khả năng sống sót, độ thuần khiết, hình thái và định danh bằng sinh học phân tử (nếu cần thiết) thực hiện theo quy định của VTCC.
  • Ký gửi dưới hình thức bảo mật: Các chủng vi sinh vật được ký gửi theo hình thức này sẽ không được chuyển giao cho bất cứ tổ chức/cá nhân nào nếu chưa được sự cho phép bằng văn bản của người gửi. Các thông tin liên quan đến người gửi cũng như chủng ký gửi sẽ được cập nhật trên online catalogue của VTCC nếu người gửi không có yêu cầu đặc biệt khác bằng văn bản. Ngoài phí lưu giữ chủng, người gửi sẽ phải trả phí kiểm tra khả năng sống sót, độ thuần khiết, hình thái và định danh bằng sinh học phân tử (nếu cần thiết).
  • Ký gửi dưới hình thức các chủng sáng chế (Patent): Đối tượng là các chủng vi sinh vật có liên quan đến các đơn đăng kí sáng chế trong nước tại Cục Sở hữu trí tuệ. Tất cả thông tin của chủng vi sinh vật đều được bảo mật nghiêm ngặt cho đến khi bằng sáng chế liên quan được cấp. Người ký gửi sẽ phải trả phí lưu giữ, phí kiểm tra khả năng sống sót, độ thuần khiết, hình thái và định danh bằng sinh học phân tử hoặc một số đặc tính khác (nếu được yêu cầu). Thời hạn lưu giữ chủng vi sinh vật sẽ theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ.
   Tải phiếu ký gửi chủng giống tại đây
   Hoặc có thể khai báo trực tuyến tại đây