Danh sách NCS

00:22 11/01/2023

Nguyễn Thị Hải

Năm công nhận: 2016
Tên đề tài: Nghiên cứu tạo nguồn vi khuẩn khử sulfate ứng dụng trong xử lý nước thải mỏ nhiễm kim loại nặng và asen
Tập thể (người) hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Lan Hương và TS. Đinh Thúy Hằng

Trịnh Thị Vân Anh

Năm công nhận: 2016
Tên đề tài: Nghiên cứu hoạt tính kháng một số nấm gây bệnh thực vật và vai trò kích kháng của chito-oligosaccharide trên mô hình cây cà chua (Solanum lycopersium)
Tập thể (người) hướng dẫn: PGS. TS. Dương Văn Hợp và GS. TS. Jacky Dommes

Trần Lan Đài

Năm công nhận: 2017
Tên đề tài: Nghiên cứu tăng cường tính kháng bệnh bạc lá trên giống lúa chủ lực của Việt Nam bằng công nghệ CRISPR/Cas9
Tập thể (người) hướng dẫn: GS. TS. Phạm Xuân Hội và TS. Nguyễn Duy Phương

Nguyễn Thị Hiếu Thu

Năm công nhận: 2019
Tên đề tài: Nghiên cứu vi khuẩn nội sinh ở lúa và khả năng đối kháng của chúng với Xanthomonas oryzea pv. oryzea gây bệnh bạc lá
Tập thể (người) hướng dẫn: GS.TS. Vittorio Venturi và TS. Đinh Thúy Hằng

Nguyễn Quí Quỳnh Hoa

Năm công nhận: 2022
Tên đề tài: Nghiên cứu biểu hiện và đánh giá tính kháng nguyên của protein tái tổ hợp từ mạt bụi nhà phân lập tại Việt Nam
Tập thể (người) hướng dẫn: PGS. TS. Cấn Văn Mão và TS. Hoàng Văn Vinh

Dương Thị Phúc Hậu

Năm công nhận: 2020
Tên đề tài: Nghiên cứu hệ vi khuẩn nội sinh của chi Sâm (Panax L.) ở Việt Nam nhằm ứng dụng trong canh tác hữu cơ
Tập thể (người) hướng dẫn: GS.TS. Vittorio Venturi và TS. Đinh Thúy Hằng

Đỗ Thị Thu Hồng

Năm công nhận: 2021
Tên đề tài: Nghiên cứu đa dạng và khả năng chuyển hóa nitơ, lưu huỳnh của vi khuẩn tại quần đảo Trường Sa ứng dụng xử lý amoni trong môi trường nước biển
Tập thể (người) hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Thúy Hằng và TS. Nguyễn Thu Hoài