NCS. Nguyễn Thị Hải bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

02:29 25/07/2020

Vào ngày 24/07/2020, NCS. Nguyễn Thị Hải đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài ‘Nghiên cứu tạo nguồn vi khuẩn khử sulfate ứng dụng trong xử lý nước thải mỏ nhiễm kim loại nặng và asen’

Hội đồng cấp cơ sở đã đánh giá cao ý nghĩa thực tế và ứng dụng của đề tài trong việc xử lý nước thải công nghiệp, qua đó góp phần ứng dụng vi sinh vật học để bảo vệ môi trường. Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Hải có chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu về đào tạo tiến sĩ. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện đề tài, NCS. Nguyễn Thị Hải cũng đã cùng với nhóm nghiên cứu xuất bản các bài báo nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, nổi bật là một bài báo ISI/Scopus và một bằng sáng chế độc quyền cho chế phẩm vi sinh vật xử lý nước thải.


NCS. Nguyễn Thị Hải trình bày trước Hội đồng cơ sở.
TS. Hoàng Văn Vinh, Phó viện trưởng Viện VSV & CNSH phát biểu tại buổi bảo vệ
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở