Tối ưu quy trình lên men vi sinh vật

16:27 21/12/2021

   Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học được đầu tư các trang thiết bị lên men Sartorius (Đức) và Marubishi (Nhật Bản) phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm sinh học.
   Quy trình nghiên cứu tối ưu lên men dịch thể được thực hiện từ quy mô bình tam giác, tới quy mô phòng thí nghiệm trên hệ thống thiết bị lên men 5 lít, 30 lít, 75 lít, và quy mô bán công nghiệp trên hệ thống thiết bị 300 lít, 500 lít, và 1.000 lít.
   Mỗi chủng vi sinh vật khác nhau cần các điều kiện nuôi cấy tối ưu khác nhau nhằm đạt sản lượng lên men cao nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, cùng chi phí sản xuất tối ưu. Sản phẩm lên men bao gồm sinh khối vi sinh, bào tử vi sinh, các sản phẩm sơ cấp hoặc thứ cấp có hoạt tính sinh học.
   Thông số tối ưu cho mỗi chủng vi sinh vật bao gồm: (i) nồng độ nguồn dinh dưỡng carbon, nitrogen và khoáng chất; (ii) pH môi trường nuôi cấy, (iii) các điều kiện nhiệt độ, nhu cầu oxy hoà tan (tốc độ khuấy/tỷ lệ khí), và (iv) thời gian thu hồi sản phẩm. Các nguồn dinh dưỡng, hoá chất sử dụng cho tối ưu được sử dụng từ các thương hiệu uy tín (Sigma, Merck, Biobasic…vv), đảm bảo chất lượng và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Lên men thực hiện theo từng mẻ riêng biệt hoặc lên men liên tục, sử dụng phương pháp cổ điển (tối ưu các nhân tố đơn lẻ) kết hợp với phương pháp hiện đại (tối ưu bằng đáp ứng bề mặt – Response Surface Methodology) trong từng thí nghiệm nhằm tối ưu các nhân tố khác nhau trong quá trình lên men.
   Hoạt động tối ưu quy trình lên men vi sinh vật được thực hiện ở Xưởng Sản xuất Thực nghiệm của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học tại Hòa Lạc.
   Cá nhân/tổ chức có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ trực tuyến trên website