Định danh vi sinh vật

15:59 26/03/2021

   Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học với đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong việc phân loại, định danh các nhóm sinh vật như vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm men, nấm sợi, nấm ăn và nấm dược liệu dựa trên:

    • Đặc điểm hình thái: tế bào, khuẩn lạc, quả thể, hình thức hoặc cơ quan sinh sản…
    • Đặc điểm sinh lý, sinh hóa: khả năng sinh trưởng ở các điều kiện nuôi cấy khác nhau (pH, nhiệt độ), khả năng sử dụng các nguồn đường và sinh các enzyme bằng kit sinh hóa API 20NE, 20E, 50CH…
    • Kỹ thuật sinh học phân tử: giải trình tự đoạn ITS, trình tự gen 16S rRNA, 18S rRNA, 26S rRNA hoặc các gen chức năng khác; phân tích trình tự hệ genome (whole genome sequencing).

Kết quả phân tích WGS của chủng Campylobacter sp. VTCC 70190 (tiềm năng là loài mới) phân lập từ bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Việt Nam. Genome được chú giải trên hệ thống máy chủ RAST.

   Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu xin vui lòng liên hệ tại đây