Chủng giống vi sinh vật

22:06 17/04/2021

   Hoạt động cung cấp chủng giống vi sinh vật được thực hiện tại Trung tâm Nguồn gen Vi sinh vật Quốc gia (VTCC). Cá nhân/tổ chức có nhu cầu, xin vui lòng truy cập online catalogue để tra tìm chủng giống và liên hệ yêu cầu cung cấp chủng giống theo thông tin dưới đây:

  Địa chỉ:               Tầng 5, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  Điện thoại:        +84 243 7547407 (502)
  Hotline:             +84 978 970 486
  Email:                 vtcc@vnu.edu.vn