Giới thiệu đào tạo Tiến sỹ Công nghệ Sinh học

09:20 26/03/2021

Với mục tiêu “tập trung nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhân lực trình độ cao và chất lượng cao cho ngành vi sinh vật học, góp phần phát triển công nghiệp sinh học của đất nước”, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã và đang từng bước tiếp cận trình độ quốc tế về nghiên cứu đa dạng và phát triển công nghệ ứng dụng vi sinh vật, song song với đào tạo nguồn nhân lực trong nghiên cứu, giảng dạy và đóng góp vào tiến trình phát triển công nghệ sinh học của đất nước.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học được giao nhiệm vụ Đào tạo Sau đại học bậc Tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 9420201.01).

Thời gian tuyển sinh: 2 đợt, tháng 1 và tháng 6 hàng năm.
Hình thức dự thi: Xét tuyển hồ sơ và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản lý Đào tạo và Hợp tác Phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN.
Phòng 301 nhà E2, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Website: http://imbt.vnu.edu.vn/article-Gioi-thieu-chuong-trinh-dao-tao-14794-1448.html

TS. Hoàng Văn Vinh

Điện thoại: (024) 3754 7407 (302)
E-mail: vinhhv@vnu.edu.vn

Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

Điện thoại: (024) 3754 7407 (404)
E-mail: quyennhm@vnu.edu.vn

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ