Thông tin học bổng

11:14 03/12/2021

Thông báo về việc xét học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội (đợt cuối năm 2021)

Bộ phận quản lý đào tạo, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học xin thông báo về kế hoạch xét Học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội cho Nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc, đợt cuối năm 2021.

Mọi chi tiết xin xem các file đính kèm….


Other posts: