Thông báo về việc bảo vệ cấp cơ sở của NCS Trần Lan Đài

18:17 06/01/2023

Thông báo về việc bảo vệ cấp cơ sở của NCS Trần Lan Đài

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ “Nghiên cứu tăng cường tính kháng bệnh bạc lá trên giống lúa TBR225 bằng công nghệ CRISPR/Cas9” của NCS. Trần Lan Đài với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2023

Tại: phòng 601, nhà E2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời quý thầy cô, các nhà khoa học quan tâm đến dự!