Xưởng Sản xuất Thực nghiệm

01:15 26/03/2021

Giới thiệu

Đang cập nhật…

Chức năng

   (i) Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh vật ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô bán công nghiệp; (ii) đào tạo và chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật phục vụ trong các lĩnh vực y dược, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ

 • Quản lý, bảo dưỡng, vận hành và khai thác các hệ thống máy móc thiết bị nhằm phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các chế phẩm sinh học từ vi sinh vật;
 • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các nguyên liệu vi sinh vật như Bacillus subtilis, Bacillus clausii, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium…vv;
 • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các enzyme sử dụng trong chăn nuôi công nghiệp như amylase, cellulase, protease, phytase…vv;
 • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các chế phẩm sinh học phòng chống các bệnh thủy sản;
 • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các loại thuốc trừ sâu sinh học, chế phẩm vi sinh cải tạo đất, chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường;
 • Tập huấn, đào tạo và phát triển dịch vụ khoa học về công nghệ lên men, công nghệ đông khô và công nghệ sấy phun sản phẩm.

Thành viên

 • ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn (Phụ trách xưởng)
 • Email: tuannh@vnu.edu.vn
 • TS. Nguyễn Hữu Hoàng
 • Email: hoangnh02821.imbt@vnu.edu.vn
 • ThS. Tuấn Hoàng Việt
 • Email: vietth@vnu.edu.vn
 • ThS. Dương Minh Khải
 • Email: khaidm@vnu.edu.vn
 • CN. Phạm Quốc Khánh
 • Email: phamquockhanh@vnu.edu.vn
 • CN. Tống Thị Mai
 • Email: tongthimai@vnu.edu.vn
 • CN. Cao Thị Nhung
 • Email: caothinhung@vnu.edu.vn
 • CN. Phạm Thùy Dương
 • Email: phamthuyduong@vnu.edu.vn
 • CN. Đào Dương Minh
 • Email: daoduongminh@gmail.com
 • KTV. Nguyễn Tiến Dũng
 • Email:nguyendung1980@vnu.edu.vn
 • Đỗ Văn Hòa
 • Email: hoa23101976@gmail.com
 • Nguyễn Văn Luân
 • Email: luann6832@gmail.com
 • Bùi Văn Tuyên
 • Email: buituyenhd2018@gmail.com

Các nhiệm vụ khoa học nổi bật

Đang cập nhật…

Các công bố khoa học nổi bật

 • Bài báo quốc tế:

Đang cập nhật…

 • Bài báo trong nước:

Đang cập nhật…

 • Báo cáo hội nghị khoa học:

Đang cập nhật…

 • Báo cáo tại Hội nghị trong nước

Đang cập nhật…

Sản phẩm & Dịch vụ

 • Sản phẩm định hướng

Đang cập nhật…

 • Dịch vụ
 1. Cung cấp nguyên liệu bào tử dạng bột và dạng hỗn dịch của các loài lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus clausii, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis và Bacillus amyloliquefaciens.
 2. Cung cấp nguyên liệu dạng đông khô các loài lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum  Bifidobacterium.
 3. Triển khai các lớp đào tạo tập huấn về công nghệ lên men vi sinh vật.Chuyển giao công nghệ lên men, thu hồi và bảo quản sản phẩm sau lên men.

Một số hình ảnh hoạt động