Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hải bảo vệ thành công LATS

00:42 27/03/2021

Sáng ngày 23/03/2021, tại Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hải đã được tổ chức. Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội đồng thống nhất đánh giá cao chất lượng khoa học của luận án, các kết quả thu được sẽ đóng góp cho hướng nghiên cứu phát triển các công nghệ sử dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng ở Việt Nam.

Đây là nghiên cứu sinh đầu tiên thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ Công nghệ sinh học của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, sau hơn 5 năm Viện được Đại học Quốc gia giao nhiệm vụ đào tạo.

Việc bảo vệ thành công và luận án được đánh giá Xuất sắc của nghiên cứu sinh đầu tiên này là khởi đầu tốt của chương trình đào tạo, cũng là động lực cho các bạn nghiên cứu sinh ở những khóa tiếp sau của Viện