Bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS. Trần Lan Đài

09:54 19/09/2023

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của Nghiên cứu sinh Trần Lan Đài

Tên luận án: Nghiên cứu tăng cường tính kháng bệnh bạc lá trên giống lúa TBR225 bằng công nghệ CRISPR/Cas9

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học                                         Mã số: 9420201.01

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 9 năm 2023 (thứ Năm)

Địa điểm: phòng 601, nhà E2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự!

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ NCS. Trần Lan Đài