VISI-STREP

16:25 25/03/2021

Mô tả đặc tính, công dụng sản phẩm: Phòng và trị bệnh do Phomopsis sp., Phytophthora sp. và Fusarium sp. gây ra trên măng tây, cà chua, ớt và các loại rau ăn lá
– Thành phần, nguồn gốc sản phẩm: Streptomyces diastatochromogenes (>109 bào tử/g)
– Sản phẩm là kết quả của đề tài: Đề tài cơ sở cấp Viện Vi sinh vật và công nghệ Sinh học năm 2018, Nhiệm vụ khoa học sự nghiệp kinh tế năm 2019.
– Sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ, đơn số 1-2018-05953, chấp nhận đơn hợp lệ ngày 14/02/2019
– Khả năng cung cấp sản phẩm: 50 kg/tháng
– Địa chỉ liên hệ: Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Nhà E2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 37547407
– Hình ảnh sản phẩm (bản maket bao bì và hình ảnh thực tế)