MYCOVAM@IMBT

16:54 25/03/2021

– Mô tả đặc tính, công dụng sản phẩm:
+ Thay thế 40-60% lượng phân bón hóa học thường sử dụng.
+ Tăng hấp thu nước và chất dinh dưỡng cho cây.
+ Cải tạo đất, đặc biệt là vùng bán sơn địa, vùng đất bị xói mòn, khô cằn.
+ Làm tăng độ ngọt, chất hữu cơtrong quả.
+ Có khả năng phân hủy kim loại nặng.
+ Thân thiện với môi trường.
+ Sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ bền vững.
– Thành phần, nguồn gốc sản phẩm:
Nấm rễ cộng sinh AMF:

  • Acaulospora longispora
  • Glomus macrocarpum
  • Gingaspora decipens
  • Gigaspora gigantean

500-1000 bào tử/ 1kg chế phẩm.
Khả năng cộng sinh vào cây 90-100% Khả năng xâm nhiễm IP > 1000.
– Sản phẩm là kết quả của đề tài: QG2016
– Khả năng cung cấp sản phẩm: theo đơn đặt hàng.
– Hình ảnh sản phẩm (bản maket bao bì và hình ảnh thực tế)