• Trung tâm Nguồn gen Vi sinh vật Quốc gia
  Vietnam Type Culture Collection
 • Phòng Vi sinh Y học
  Laboratory for Microbial Pathogens
 • Phòng Sinh thái Vi sinh vật Ứng dụng
  Laboratory for Applied Microbial Ecology
 • Phòng Vi sinh Nông nghiệp
  Laboratory for Agricultural Microbiology
 • Phòng Sinh học Phân tử Ứng dụng
  Laboratory for Applied Molecular Biology
 • Phòng Công nghệ Nấm lớn
  Laboratory for Macro Fungi Technology
 • Phòng Thử nghiệm các Chất có Hoạt tính sinh học
  Laboratory for Bioassays
 • Xưởng Sản xuất Thực nghiệm
  Pilot - scale production

Sản phẩm

Bacillus subtilis

Hỗn dịch bào tử Bacillus subtilis

Bacillus claussii

Hỗn dịch bào tử Bacillus claussii

Bacillus coagulans

Hỗn dịch bào tử Bacillus coagulans

SRA

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải

BioMat

Chế phẩm vi sinh xử lý vệ sinh chuồng trại.

MYCOVAM@IMBT

Phân bón rễ sinh học.

LPD

Sản phẩm probiotic cho lợn

Dịch vụ

Định danh vi sinh vật

Phân lập và định danh vi sinh vật từ các mẫu sinh học theo yêu cầu

Ký gửi và bảo quản chủng giống

Hoạt động ký gửi và bảo quản chủng giống vi sinh vật

Đông khô vi sinh vật

Công nghệ giúp kéo dài thời gian bảo quản và hạn chế được sự thay đổi các đặc tính di truyền của vi sinh vật

Phân tích và các chất có hoạt tính sinh học

Các dịch vụ phân tích các chất có hoạt tính sinh học liên quan đến nhiều lĩnh vực

Tối ưu quy trình lên men

Dịch vụ tối ưu quy trình công nghệ lên men ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô bán công nghiệp

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

Tối ưu quy trình công nghệ vi sinh phục vụ sản xuất sản phẩm có thể thương mại hóa

Đào tạo

Đào tạo sau đại học

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học bậc Tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 9420201.01)

Đào tạo cấp chứng chỉ

Các khóa học đào tạo thao tác kỹ thuật và thực hành vi sinh vật theo yêu cầu của doanh nghiệp và đối tác

Tour thăm quan

Học sinh và sinh viên có cơ hội tìm hiểu về thế giới vi sinh vật thông qua các lớp trải nghiệm thực tế

Tin tức & Sự kiện

VIDEO

PHOTO

 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT