• Vietnam Type Culture Collection
  Trung tâm Nguồn gen Vi sinh vật
 • Laboratory for Microbial Pathogens
  Phòng Vi sinh Y học
 • Laboratory for Applied Molecular Biology
  Phòng Sinh học Phân tử Ứng dụng
 • Laboratory for Applied Microbial Ecology
  Phòng Sinh thái Vi sinh vật
 • Laboratory for Macro Fungi Technology
  Phòng Công nghệ Nấm lớn
 • Laboratory for Agricultural Microbiology
  Phòng Vi sinh Nông nghiệp
 • Production Pilot Factory
  Xưởng sản xuất thực nghiệm

Sản phẩm

Bacillus claussi

Hỗn dịch bào tử Bacillus Claussi

Bacillus coagulans

Hỗn dịch bào tử Bacillus coagulans

Bacillus subtilis

Hỗn dịch bào tử Bacillus subtilis

SRA

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải

BioMat

Chế phẩm vi sinh xử lý vệ sinh chuồng trại.

MYCOVAM@IMBT

Phân bón rễ sinh học.

LPD

Sản phẩm probiotic cho lợn

Dịch vụ

Phân lập và định danh vi sinh vật

Phân lập và định danh vi sinh vật từ các mẫu sinh học theo yêu cầu

Lưu giữ và bảo quản vi sinh vật

Nhận lưu giữ và bảo quản vi sinh vật dưới 3 hình thức đông khô, âm sâu và nitơ lỏng

Đông khô vi sinh vật

Cung cấp dịch vụ đông khô ống ampoule, lọ thủy tinh và các chế phẩm vi sinh vật

Phân tích và xét nghiệm vi sinh vật

Phân tích các hoạt tính sinh học của vi sinh vật và định lượng vi sinh vật trong mẫu sinh học

Công nghệ lên men

Dịch vụ tối ưu quy trình công nghệ lên men ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô bán công nghiệp

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

Tối ưu quy trình công nghệ vi sinh phục vụ sản xuất sản phẩm có thể thương mại hóa

Đào tạo

Đào tạo sau đại học

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học bậc Tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 9420201.01)

Đào tạo cấp chứng chỉ

Các khóa học đào tạo thao tác kỹ thuật và thực hành vi sinh vật theo yêu cầu của doanh nghiệp và đối tác

Tour thăm quan

Học sinh và sinh viên có cơ hội tìm hiểu về thế giới vi sinh vật thông qua các lớp trải nghiệm thực tế

VIDEO

PHOTO

 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT
 • IMBT