VNU-IMBT: Lĩnh vực sở hữu trí tuệ có đóng góp nổi trội

02:31 11/01/2021

Ngày 8/1/2021, Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN (VNU-IMBT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức,viên chức, người lao động và tổng kết năm 2020.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Viện trưởng Trịnh Thành Trung đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Viện, trong đó có các hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Năm qua, tập thể cán bộ nghiên cứu của Viện đã đạt được một số kết quả, trong đó đăng kí chủ trì mới 02 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 04 nghiệm vụ cấp ĐHQGHN và 01 nhiệm vụ cấp Sở KH&CN Hà Nội, cùng với các nhiệm vụ đang chủ trì gồm 03 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 03 nhiệm vụ cấp ĐHQGHN.
Trong năm qua, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện đã hoàn thiện 8 bài báo ISI, 11 bài báo trong nước và 04 báo cáo poster. Viện đã được cấp 3 bằng sáng chế; 6 sáng chế đã có quyết định cấp nhận đơn hợp lệ và 01 chứng nhận tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.


Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học Trịnh Thành Trung báo cáo tại Hội nghị

Về công tác đào tạo, 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng cấp cơ sở và luận án đã được phản biện độc lập. Cán bộ nghiên cứu của Viện đã hướng dẫn/ đồng hướng dẫn nhiều luận án, luận văn và khóa luận tốt nghiệp, trong đó có 01 thạc sĩ và 09 cử nhân đã bảo vệ thành công.
Viện đã hoàn thành xây dựng chi tiết 02 học phần thuộc chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ nông nghiệp cho khoa Công nghệ Nông nghiệp thuộc Trường ĐH Công nghệ.
Bên cạnh đó, Viện đã phát huy hợp tác quốc tế thực hiện một số các đề tài với đối tác Ý và Anh; hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất 03 chế phẩm bào tử vi khuẩn.
Trong năm 2021, VNU-IMBT đề ra chỉ tiêu bao gồm: 10 bài ISI, 3 sáng chế, 2 đề tài cấp nhà nước, 2 sản phẩm được thương mại hóa, …


Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của tập thể cán bộ Viện trong năm vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Phó Giám đốc cũng đánh giá cao những nỗ lực của Viện trong việc cải tạo cơ sở vật chất, sửa chữa trang thiết bị để đưa vào phục vụ sản xuất.
Phó Giám đốc đề nghị Viện tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp vào thành tựu chung của ĐHQGHN. Ông cũng lưu ý Viện quan tâm đến sản phẩm khoa học công nghệ đặc thù mang thương hiện của Viện; đa dạng hóa nguồn đề tài nghiên cứu; quan tâm đến kết nối cung cầu gắn với doanh nghiệp và địa phương.
Trong năm 2021, Viện cần quan tâm xây dựng kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; thu hút cán bộ thực hiện nhiệm vụ của các hướng nghiên cứu lớn; quan tâm xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh; thương mại hóa các tài sản sở hữu trí tuệ; tham gia chặt chẽ vào việc xây dựng khu 22,9 ha. Phó Giám đốc nhấn mạnh, với vị thế quan trọng của Viện hiện nay, ĐHQGHN kì vọng vào sự đóng góp hiệu quả của Viện đối với các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học sự sống, môi tường, … Viện đồng thời cần quan tâm hơn nữa vào mô hình doanh nghiệp thuộc Viện. Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn tin tưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN có những khởi sắc mới trong thời gian tới đây.

Nguồn: http://vnu.edu.vn/