Thông Báo

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2019

Đăng ngày: 28/01/2019

VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2019
  1. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
  1. Chuyên ngành tuyển sinh:
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 9 42 02 01.01)
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến 02 nghiên cứu sinh
  2. Hình thức dự tuyển:
Đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu

4. Kế hoạch tuyên sinh (2 đợt/ năm)
 Xem chi tiết tại đây: /files/2019/01/28/CV Thông báo tuyển sinh năm 2019.doc