Cộng hưởng sức mạnh tri thức và sáng tạo của các đại học để tạo xung lực mới cho hợp tác APEC
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trường ĐH Việt Nhật phải là nơi hội tụ của những tiến bộ khoa học và giáo dục quốc tế
Hội thảo về xây dựng chiến lược quản lý nguồn gen vi sinh vật quốc gia
Trao đổi hợp tác về chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón vi sinh với doanh nghiệp
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU