Đại hội chi đoàn Viện Vi sinh vật  và Công nghệ Sinh học
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học chúc mừng các giáo sư, nhà giáo lão thành nhân dịp kỷ niệm nhà giáo Việt Nam 20-11