Luận văn - Luận án
Nghiên cứu enzyme laccase từ nấm phân lập ở rừng quốc gia Mã Đà
Khóa luận
Điều tra, nghiên cứu một số hoạt chất có khả năng kháng vi sinh vật và kháng dòng tế bào ung thư xạ khuẩn
Tạp chí quốc tế
Bài đăng trong hội nghị hội thảo
Bài đăng trong hội nghị hội thảo
Tạp chí trong nước
Tạp chí trong nước
Tài liệu chuyên nghành
Tài liệu chuyên nghành
Sách Văn học -  Nghệ thuật
Sách Văn học - Nghệ thuật
Tài liệu khác