Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đăng ngày: 16/06/2017

VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017
 
I. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1. Chuyên ngành tuyển sinh:
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62 42 02 01)
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 02 nghiên cứu sinh
3. Hình thức dự tuyển:
Đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh.
4. Kế hoạch tuyển sinh
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/7/2017 đến  ngày 11/8/2017
- Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương từ ngày 11/9/2017 đến ngày 25/9/2017
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 29/9/2017.
- Thời gian công bố danh sách thí sinh trúng tuyển: từ ngày 25/10/2017 đến ngày 30/10/2017
- Thời gian nhập học và khai giảng: Dự kiến tháng 12/2017.
- Thời gian đào tạo: Theo Quy chế đào tạo sau đại học của ĐHQGHN

XEM CHI TIẾT: /files/2017/06/16/CV số 105 ngày 09 6 2017 Thông báo TS đợt 2.pdf