Phòng Thử nghiệm các Chất có Hoạt tính sinh học

23:21 16/12/2021

Giới thiệu

Đang cập nhật…

Chức năng

   (i) Tinh sạch, tách chiết, thử nghiệm và đánh giá các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật; (ii) Thực hiện các mô hình đào tạo về thử nghiệm các chất có hoạt tính sinh học.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng quy trình tách chiết và tinh sạch các sản phẩm bậc I và bậc II có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật và thử nghiệm các chất có hoạt tính sinh học.
 • Triển khai các mô hình thử nghiệm in vitroin vivo các chất có khả năng chống oxi hóa, ức chế hoạt động của một số enzyme, chất kháng khuẩn, các chất có tiềm năng ứng dụng trong điều trị bệnh truyền nhiễm, bệnh đái tháo đường, giảm mỡ máu, giảm huyết áp cao, giảm cholesterol và ức chế ung thư.
 • Phát triển sản phẩm có hoạt tính sinh học có khả năng thương mại.
 • Đánh giá độc tính cấp, độc tính bán trường diễn trên chuột.
 • Phối hợp cùng các phòng khác tham gia vào các nghiên cứu khoa học của Viện.
 • Triển khai các hoạt động dịch vụ phục vụ công tác đào tạo và phân tích đánh giá các chất có hoạt tính từ vi sinh vật.

Thành viên

 • Phạm Thị Thúy Vân (Phụ trách phòng)
 • Email: phamthuyvan@vnu.edu.vn
 • Trịnh Thị Vân Anh
 • Email: anhttv12@gmail.com
 • ThS. Nguyễn Hữu Tuấn Dũng
 • Email: dungnht@vnu.edu.vn

Các nhiệm vụ khoa học nổi bật

Đang cập nhật…

Các công bố khoa học nổi bật

 • Bài báo quốc tế:
 1. Nguyen, C. T., Bridget, A. F., Pham, V. T. T., Nguyen, H. T., Kim, T.-S. and Sohng, J. K. (2021), Genome mining Streptomyces KCTC 0041BP as a producer of dihydrochalcomycin. Appl Microbiol Biotechnol, 105(12): 5023-5037.
 2. Pham, V. T. T., Nguyen, H. T., Nguyen, C. T., Choi, Y. S., Dhakal, D., Kim, T.-S., Jung, H. J., Yamaguchi, T. and Sohng, J. K. (2021), Identification and enhancing production of a novel macrolide compound in engineered Streptomyces peucetius. RSC Advances, Royal Society of Chemistry 11: 3168–3173.
 3. Pham, V. T. T., Nguyen, C. T., Dhakal, D., Nguyen, H. T., Kim, T. S. and Sohng, J. K. (2021) Recent Advances in the Heterologous Biosynthesis of Natural Products from Streptomyces. Applied Sciences 11: 1851.
 4. Nguyen, C. T., Dhakal, D., Pham, V. T. T., Nguyen, H. T. and Sohng, J.-K. (2020) Recent Advances in Strategies for Activation and Discovery/Characterization of Cryptic Biosynthetic Gene Clusters in Streptomyces. Microorganisms, 8: 616.
 5. Nguyen, H. T., Pham, V. T. T., Nguyen, C. T., Pokhrel, A. R., Kim, T., Kim, D., Na, K., Yamaguchi, T. and Sohng, J. K. (2020) Exploration of cryptic organic photosensitive compound as Zincphyrin IV in Exploration of cryptic organic photosensitive compound as Zincphyrin IV in Streptomyces venezuelae ATCC 15439. Applied Microbiology and Biotechnology. Applied Microbiology and Biotechnology, 104: 713–724.
 6. Nguyen, H. T., Pokhrel, A. R., Nguyen, C. T., Pham, V. T. T., Dhakal, D., Lim, H. N., Jung, H. J., Kim, T. S., Yamaguchi, T. and Sohng, J. K. (2020) Streptomyces VN1, a producer of diverse metabolites including non-natural furan-type anticancer compound. Scientific Reports, 10: 1–14.
 7. Nguyen, D. H., Nguyen, N. B., Nguyen, L. T., Do, L. T., Nguyen, T. T., Nguyen, N. H., … & Pham, H. T. (2019) An Agarose–Curdlan Nanogel that Carries Etanercept to Target and Neutralises TNF-α Produced by Dectin-1-Expressing Immune Cells. Journal of Electronic Materials, 48(10): 6570-6582.
 • Bài báo trong nước:

Đang cập nhật…

 • Báo cáo hội nghị khoa học:

Đang cập nhật…

Sản phẩm & Dịch vụ

 • Sản phẩm định hướng
 1. Phát triển các sản phẩm có khả năng ứng dụng trong chữa bệnh như đái tháo đường, chống béo phì, chống mỡ máu…
 • Dịch vụ
 1. Xác định và định lượng các chất có khả năng ức chế enzyme như amylase, glucosidase, xanthine oxidase…
 2. Xác định các chất có hoạt tính kháng vi sinh vật
 3. Phân tích các chất bằng HPLC
 4. Đánh giá độc tính cấp, độc tính bán trường diễn trên chuột.

Một số hình ảnh hoạt động