Hợp tác - Phát triển

Hội thảo tổng kêt năm 2013 của dự án ''Taxonomic and ecological studies of Microoganisms in Vietnam and the utilization''

Đăng ngày: 24/08/2015

HỘI THẢO TỔNG KẾT NĂM 2013 CỦA DỰ ÁN “TAXONOMIC AND ECOLOGICAL STUDIES OF MICROOGANISMS IN VIETNAM AND THE UTILIZATION” 

Ngày 25/3/2014 Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã tổ chức Hội thảo thường niên tổng kết năm của dự án hợp tác song phương về nghiên cứu đa dạng và ứng dụng vi sinh vật giữa Viện Vi sinh vật & CNSH và Viện Thẩm định Công nghệ Quốc gia Nhật Bản (NITE). Tham gia Hội thảo có các nhà khoa học Nhật Bản và Viện Nam thuộc chương trình hợp tác trình bày báo cáo về công tác phân lập, bảo quản, nghiên cứu phân loại cũng như ứng dụng vi sinh vật tại Việt Nam trong năm 2013. Khách mời tham dự buổi Hội thảo có PGS. TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban KHCN của ĐHQGHN, GS.TS. Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội Sinh học Việt Nam, cố vấn cao cấp của Viện VSV & CNSH cùng các cán bộ và sinh viên của Viện.   

Qua 10 năm hoạt động, dự án đã gặt hái được nhiều thành công đáng ghi nhận cho các nhà khoa học của cả hai phía Việt Nam và Nhật Bản. Trong buổi họp tổng kết lần này, GS. Katzuhiko Ando, người đã đồng hành cùng dự án trong 10 năm qua với vai trò đứng đầu phụ trách đã có bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ, trao lại trọng trách tiếp tục quản lý dự án cho người kế nhiệm là GS. Yasuhisa Tsurumi. Nhân dịp này, PGS. Dương Văn Hợp, viện trưởng Viện Vi sinh vật và CNSH đã bày tỏ tình cảm đặc biệt của cán bộ Viện Vi sinh vật & CNSH đối với GS Ando và cảm ơn GS về sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía NITE cũng như Dự án trong việc đào tạo nhân lực và chuyển giao kinh nghiệm nghiên cứu về vi sinh vật học cho Việt Nam.