Hợp tác - Phát triển

IMBT Tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu của Cơ quan Giảm thiểu Mối nguy hại Quốc phòng Mỹ (DTRA)

Đăng ngày: 27/01/2016

Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học (IMBT) đã tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu của Cơ quan Giảm thiểu Mối nguy hại Quốc phòng Mỹ (DTRA). 

Thành phần đoàn đại biểu tới thăm Viện gồm có ông Daniel Caporaso - giám đốc dự án quốc tế, bà Martha Stokes - phụ trách khoa học khu vực Đông Nam Á, ông Siyoung Lee - cán bộ phụ trách dự án tại Việt Nam, ông Nino Kharaishvili - chuyên gia giám sát sinh học và lâm sàng, ông Nguyễn Ngọc Thắng - cán bộ của DTRA tại Việt Nam, ông Jeffrey D. O’Dell - cán bộ của đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và ông Anthony Mounts - cán bộ của cơ quan CDC tại Việt Nam.

Tiếp đón và làm việc với đoàn có PGS. TS. Dương Văn Hợp - Viện trưởng, TS. Trịnh Thành Trung - trưởng phòng KHCN và các trưởng phòng chuyên môn. Hai bên đã cùng thảo luận các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực vi sinh vật, và đặc biệt là tiềm năng hợp tác phát triển nhóm nghiên cứu bệnh melioidosis sau khi Viện đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa học bệnh Melioidosis lần thứ nhất tại Việt Nam vào ngày 04 tháng 12 năm 2015.  


PGS. TS. Dương Văn Hợp giới thiệu về Việnông Daniel Caporaso giới thiệu về thành phần đoànTS. Trịnh Thành Trung trình bày về kết quả và định hướng nghiên cứu bệnh melioidosis trong tương lai