Thông báo tuyển sinh

IMBT - THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016

Đăng ngày: 14/06/2016

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Đào tạo Tiến sĩ đợt 2 - năm 2016:

     1. Chuyên ngành tuyển sinh: Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62 42 02 01)

     2. Hình thức dự thi: Đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

     3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

       -  Thời gian phát hành hồ sơ (trực tiếp): Từ ngày 01/07/2016 đến ngày  15/08/2016
       -  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 11/09/2016
       -  Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương: Từ ngày 12/09/2016 đến ngày 26/09/2016

Thông tin chi tiết: xem tại đây