KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI WALLONIE - BRUXELLES, BỈ