KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
03/02/2017 09:19
Ngày 13/01/2017, Viện vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN và Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh đã kí kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Hai bên đã bàn bạc và thống nhất hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, khai thác, sử dụng nguồn gen VSV; phối hợp để xây dựng, thực hiện các đề tài dự án trong nước và quốc tế; Liên kết xây dựng và triển khai các chương trình ĐT SĐH trong lĩnh vực CNSH và VSV.     Hai bên giới thiệu về thế mạnh của đơn vị và tiềm năng trong hợp tác nghiên cứu     Lãnh đạo hai đơn vị kí kết biên bản thỏa thuận hợp tác và chụp ảnh kỉ niệm cùng các thành viên tham dự     Hai đơn vị trao đổi cụ thể các lĩnh vực sẽ hợp tác   Hai bên đơn vị tặng quà lưu niệm sau buổi kí kết thỏa thuận hợp tác
KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
KÍ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI KHOA Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ