Tiêu điểm
Hội thảo về xây dựng chiến lược quản lý nguồn gen vi sinh vật quốc gia

Hội thảo về xây dựng chiến lược quản lý nguồn gen vi sinh vật quốc gia

Đăng ngày: 07/03/2017

Chiều ngày 01/3/2017 Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học – ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo về xây dựng chiến lược quản lý nguồn gen vi sinh vật quốc gia. Đến dự Hội thảo có đại diện của Bộ KH&CN và Lãnh đạo của các đơn vị tham gia vào chương trình quỹ gen của nhà nước, bao gồm: Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - ĐHQGHN; Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Công nghệ Thực phẩm; và Trung tâm công nghệ Sinh học TP. HCM. 

PGS. TS Dương Văn Hợp - Viện trưởng Viện VSV&CNSH đề xuất chiến lược quản lý nguồn gen vi sinh vật chung của quốc gia
 
Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội thảo là thống nhất  kế hoạch xây dựng  Đề án  xây dựng chiến lược quản lý nguồn gen vi sinh vật quốc gia  đến năm 2030 và xác định các tiêu chí và xây dựng định mức kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm tại các đơn vị  quản lý nguồn gen vi sinh vật làm cơ sở đề xuất với các Bộ/Ngành liên quan. 
Các thành viên đã đưa ra ý kiến đóng góp và thống nhất các tiêu chí của nguồn gen Vi sinh vật và định mức kinh phí cho từng tiêu chí