Hợp tác - Phát triển

Hội thảo: Báo cáo tổng kết chương trình hợp tác nghiên cứu về đa dạng Vi sinh vật ở Việt Nam

Đăng ngày: 14/03/2016

      Hội thảo ''Báo cáo tổng kết chương trình hợp tác nghiên cứu về đa dạng Vi sinh vật ở Việt Nam giữa Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học (IMBT), Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam và Viện Công nghệ và đo lường Quốc gia Nhật Bản (NITE)'' đã diễn ra thành công vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2015 tại tòa nhà ULIS-SUNWAH, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động diễn ra tại buổi hội thảo:
GS. TS. Takashi Tatsumi, Chủ tịch Viện Công nghệ và đo lường Nhật Bản NITE phát biểu diễn văn khai mạc
PGS. TS. Dương Văn Hợp tóm lược về chương trình hợp tác giữa IMBT và NITE trong 12 năm qua (2004-2016).
TS. Katsuhiko Ando trình bày bài phát biểu về chương trình trao đổi công nghệ và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt chú trọng về công ước quốc tế về đa dạng sinh học cũng như Nghị định thư Nagoya
Ông Yasuhisa Tsurumi, Phó giám đốc Trung tâm nguồn gen quốc gia Nhật Bản NBRC trình bày báo cáo tổng kết chương trình hợp tác nghiên cứu về đa dạng Vi sinh vật giữa NITE và IMBT

Về phía Viện Vi sinh vật và công nghệ sinh học, TS. Đào Thị Lương trình bày báo cáo về đa dạng các loài nấm men ở Việt Nam, TS. Lê Thị Hoàng Yến đã báo cáo về các nghiên cứu đa dạng nấm sợi ở Việt Nam và TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo trình bày về kết quả nghiên cứu đa dạng xạ khuẩn được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa NITE và IMBT cũng đã được diễn ra trong chiều cùng ngày.