Đảng - Đoàn Thể

​Hội diễn văn nghệ "Lời ca dâng Bác 2016”

Đăng ngày: 22/04/2016

Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016). Ngày 21/04/2016, tập thể cán bộ viên chức và sinh viên Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã tham gia Hội diễn văn nghệ “Lời ca dâng bác” năm 2016 do Công đoàn ĐHQGHN tổ chức. Phần dự thi của Viện đạt giải 3 tập thể.

Một số hình ảnh của buổi biểu diễn:
 


Nguyễn Mạnh Hùng