Tiêu điểm

HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU SINH KHÓA QH 2019

Đăng ngày: 09/04/2019

Ngày 02/4/2019 Giám đốc ĐQHGHN đã kí Quyết định số 922/QĐ-ĐHQGHN  phân bổ chỉ tiêu học bổng ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh khóa QH-2019. Trong đó Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học có 01 suất học bổng.

Chi tiết về thông tin học bổng: xem tại đây: /files/2019/04/09/922_2.4.2019_Phân bổ chỉ tiêu học bổng NCS QH-2019.PDF


Quy trình xét cấp học bổng: xem tại đây/files/2019/04/09/1600 Quy định hỗ trợ học bổng cho NCS của ĐHQGHN.PDF