Hợp tác với các bảo tàng giống Vi sinh vật quốc tế về phân loại, quản lý chất lượng giống vi sinh vật và nghiên cứu đa dạng vi sinh vật:

Hợp tác phát triển ứng dụng ngành Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và nghiên cứu bảo vệ môi trường.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học đang triển khai hợp tác nghiên cứu ứng dụng CNSH với ĐH Liege, Bỉ trong các lĩnh vực sau:

  • Nghiên cứu chitosan và chitin-deacetylase từ vi sinh vật để chuyển hóa chitin cho mục đích bảo vệ thực vật.
  • Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn lactic trong việc sản xuất acid lactic.

Ảnh: Hợp tác phát triển ứng dụng CNSH với ĐH Liege – Bỉ

Hợp tác với Trung tâm Công nghệ sinh học Quốc tế, Đại học Osaka, Nhật Bản theo chương trình tài trợ của JSPS. Nội dung hợp tác tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật, trong đó vi khuẩn lactic và xạ khuẩn được coi là các nhóm trọng tâm.