Biểu mẫu Đào tạo

Hồ sơ dự thi nghiên cứu sinh

Đăng ngày: 28/01/2016

Các biểu mẫu bao gồm:
- Hồ sơ dự thi
- Đơn đăng ký
- Sơ yếu lí lịch
- Lý lịch khoa học
- Mẫu bìa của bài luận về dự định nghiên cứu
- Mẫu bài luận về dự định nghiên cứu
- Mẫu Thư giới thiệu

Download mẫu hồ sơ dự thi: http://imbt.vnu.edu.vn/images/2017/03/07/1-Hồ sơ dự thi NCS.docx