Download : Brochure giới thiệu về Viện

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học (IMBT) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 24/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiền thân của Viện là Trung tâm Công nghệ sinh học, được thành lập theo quyết định số 32/TCCB ngày 16 tháng 1 năm 1996 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm đã tập hợp được một đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau trong ngành Công nghệ sinh học như GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu (hóa sinh học), GS. TS. Nguyễn Lân Dũng (vi sinh vật học), GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt (đa dạng nấm lớn và ứng dụng), GS. TS. Lê Đình Lương (di truyền học), GS. TS. Dương Đức Tiến (sinh học tảo).

      Với sứ mệnh là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, giảng dạy và ứng dụng vào đời sống, Trung tâm đã chú trọng thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp về CNSH, đồng thời nghiên cứu triển khai các thành tựu CNSH vào các lĩnh vực nông nghiệp, y học và môi trường. Tiếp nối truyền thống nghiên cứu và đào tạo của trung tâm CNSH, Viện Vi sinh vật và CNSH tập trung vào thế mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực vi sinh vật học và triển khai các ứng dụng thực tế theo các chức năng và nhiệm vụ chính sau đây:

    - Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực vi sinh vật học và công nghệ sinh học.
    - Tổ chức đào tạo sau đại học và thực hiện những nhiệm vụ đào tạo khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao.
    - Sản xuất, thử nghiệm các sản phẩm ứng dụng từ vi sinh vật và công nghệ sinh học.
    - Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật           và công nghệ sinh học.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Địa chỉ: Nhà E2 - 144 Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3754 7407 - Fax: +84 24 3754 7407
Website: 
imbt.vnu.edu.vn