Thông Báo

Giới thiệu Bộ sưu tập số - Chủ đề Địa chất

Đăng ngày: 30/05/2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Bộ sưu tập tài liệu số bao gồm các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam.
Đây là Bộ sưu tập tài liệu quý của các nhà khoa học hàng đầu về địa chất trong và ngoài ĐHQGHN nghiên cứu.
Để đọc online bạn đọc truy cập theo địa chỉ sau: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17742
Xem hướng dẫn đăng nhập Thư viện số để đọc và tải tài liệu ở nhiều Bộ sưu tập tài liệu số có giá trị khác:
http://lic.vnu.edu.vn/sites/default/files/huong_dan_dang_nhap_thu_vien_so_0.pdf

Nguồn: ĐHQGHN