Thông Báo

Giám đốc ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm nhân sự

Đăng ngày: 30/05/2017

Ngày 12/5/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệu, PGS.TS, Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành từ ngày 15/5/2017.
Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1556/QĐ-ĐHQGHN và 1558/QĐ-ĐHQGHN về việc PGS.TS Trịnh Quốc Toản thôi giữ chức Quyền Chủ nhiệm Khoa Luật và kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn và cử bà Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS, Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách Khoa Luật từ ngày 1/6/2017.


Nguồn: ĐHQGHN