DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Công ty CP Công nghệ Vi sinh IMBT
MST: 0107128235
Trụ sở chính: Nhà E2. 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0437547638 / 0437547407
 
Chức năng nhiệm vụ: Công ty CP Công nghệ Vi sinh IMBT (IMBT., JSC) là đơn vị  trực thuộc Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học (IMBT), Đại học Quốc gia Hà Nội.
IMBT.,JSC được thành lập với mục đích nhằm tổ chức triển khai sản xuất, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ liên quan đến vi sinh vật và công nghệ sinh học trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm cho nông nghiệp công nghệ cao (thức ăn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học…) và xử lý ô nhiễm môi trường: