ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - Tiến sỹ Công nghệ Sinh học
 
Với mục tiêu “tập trung nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhân lực trình độ cao và chất lượng cao cho ngành vi sinh vật học, góp phần phát triển công nghiệp sinh học của đất nước”, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã và đang từng bước tiếp cận trình độ quốc tế về nghiên cứu đa dạng và phát triển công nghệ ứng dụng vi sinh vật, song song với đào tạo nguồn nhân lực trong nghiên cứu, giảng dạy và đóng góp vào tiến trình phát triển công nghệ sinh học của đất nước.
 
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học được giao nhiệm vụ Đào tạo Sau đại học bậc Tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62420201).
 
Thời gian tuyển sinh: 2 đợt, tháng 1 và tháng 6 hàng năm.
Hình thức dự thi: Xét tuyển hồ sơ và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh
Liên hệ: Nguyễn Ngọc Hồng (Ms.)
Phòng Quản lý Sau đại học - Viện Vi sinh vật & Công nghệ Sinh học

Địa chỉ: Phòng 603, Nhà E2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
ĐT: 04. 37547748         Fax: 04. 37547407
Email: hongnn@vnu.edu.vn.