Tiêu điểm

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA QH-2018 NHẬN HỌC BỔNG CỦA ĐHQGHN

Đăng ngày: 09/04/2019

Ngày 14/3/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách 16 nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN.

Danh sách: xem chi tiết tại đây: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N23779/Danh-sach-nghien-cuu-sinh-khoa-QH-2018-duoc-cap-hoc-bong-lan-dau-cua-dHQGHN.htm