Thông Báo
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Đăng ngày: 14/09/2017

Ngày 17/8/2017, Công doàn cơ sở Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội bao gồm 4 nội dung (1) tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; (2) đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt độngnhiệm kỳ 2017-2022; (3) bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2017 – 2022 và (4) bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn ĐHQGHN.

Tham dự đại hội có Ban lãnh đạo Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học cùng toàn thể công đoàn viên của Viện. Đại hội vui mừng tiếp đón Đại diện Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nôi tham dự và chia sẻ kinh nghiệm làm công tác của Công đoàn.
 

 


 
Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch để chủ trì đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn ĐHQGHN, sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện cùng sự đồng lòng của toàn thể công đoàn viên, Công đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã không ngừng phát triển cả về tổ chức, đội ngũ cán bộ cũng như các hoạt động Công đoàn, đảm nhận tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ viên chức và người lao động.

Đại diện ban chấp hành công đoàn báo cáo hoạt động nhiệm kỳ năm 2017-2022

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hành động của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
 Đại hội đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022
Tiếp đó Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu tham dự đại hội công đoàn ĐHQGHN. 

 
Đại diện lãnh đạo Viện chúc mừng các công đoàn viên được tín nhiệm tham gia trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022