Đảng - Đoàn Thể

ĐẠI HỘI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

Đăng ngày: 15/09/2017

HỘI  NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC NĂM 2016-2017
 
Ngày 7/8/2017, viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2016-2017.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng của ĐHQGHN. Về phía Viện VSV&CNSH có Ban lãnh đạo, GS. TS. Nguyễn Lân Dũng và GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu – Đại diện Ban Cố vấn khoa học của Viện cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại Viện.
GS. TS. Nguyễn Hữu Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị
PGS. TS.  Dương Văn Hợp thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu chủ trì Hội nghị
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2016-2017.


TS. Trịnh Thành Trung- Phó Viện trưởng phụ trách Khoa học công nghệ báo cáo tổng kết  hoạt động khoa học công nghệ
trong năm học 2016-2017



TS. Hoàng Văn Vinh - Phó Viện trưởng phụ trách công tác Đào tạo và Hợp tác Phát triển báo cáo tổng kết hoạt động công tác
Đào tạo và Hợp tác Phát triển trong năm học 2016-2017



ThS. Lê Xuân Tình - Phó Viện trưởng phụ trách công tác tổ chức cán bộ và Hoạt động tài chính báo cáo công tác Tổ chức cán bộ và các hoạt động tài chính trong năm học 2016-2017
 
Tại hội nghị, GS. TS. Nguyễn Lân Dũng và GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết cũng như chia sẻ những trăn trở, tâm huyết của các nhà khoa học về chuyên môn nghiên cứu của Viện.

 
 
GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu phát biểu tại hội nghị
Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến thảo luận của cán bộ công chức viên chức về báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.

TS. Đinh Thúy Hằng - Trưởng phòng sinh thái Vi sinh vật phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt đoàn chủ tịch, Viện trưởng Dương Văn Hợp có lời phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị khách mời, các cán bộ công chức viên chức của Viện. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.